ตลาดอัมพวา
อัมพวา
ที่พักอัมพวา
กิจกรรมตลาดน้ำอัมพวา
รูปถ่ายตลาดน้ำอัมพวา
แผนที่ตลาดน้ำอัมพวา
การเดินทางตลาดน้ำอัมพวา
ติดต่อเรา


 

ที่พักอัมพวาบ้านปลายฟ้า รีสอร์ท


 

สถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา
 - โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในตลาดน้ำอัมพวา ฝั่งวัดอัมพวันเจติยาราม เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวชุมชนอัมพวา ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย มาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของชาวอัมพวา ด้วยที่ "ชุมชนอัมพวา" เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทย ซึ่งอนุชนรุ่นหลังสามารถหวยรำลึกและมองย้อนเห็นภาพอดีตอันรุ่งเรืองถึงความ เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรม และประเพณีที่งดงาม ที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ดังนั้น การพัฒนาและการจัดการพื้นที่แห่งนี้ จึงต้องดำเนินไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม และที่สำคัญคือ ได้รับความร่วมมือพร้อมใจจากชาวอัมพวา ทุกคน สามารถมาเที่ยวชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ได้ตามวัน และเวลาเดียวกันกับตลาดน้ำอัมพวา พร้อมทั้งเที่ยวชมกิจกรรมวัฒนธรรมไทยจากนักเรียนนักศึกษา และชาวชุมชนอัมพวาที่ลานกิจกรรมนาคะวะรังค์ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

amphawa-hotel
เรือนต้นน้ำ
เรือนปฐลิการีสอร์ทอัมพวา
โคโค่สวีท
สายชลแม่กลอง
บ้านชมพู่โฮมสเตย์
 
 
  Copyright © ตลาดอัมพวา.คอม All rights reserved.