ตลาดอัมพวา
อัมพวา
ที่พักอัมพวา
กิจกรรมตลาดน้ำอัมพวา
รูปถ่ายตลาดน้ำอัมพวา
แผนที่ตลาดน้ำอัมพวา
การเดินทางตลาดน้ำอัมพวา
ติดต่อเรา


 

ที่พักอัมพวาบ้านปลายฟ้า รีสอร์ท


 

สถานที่ท่องเที่ยวอัมพวา
 - วัดอัมพวันเจติยาราม
วัดอัมพวันเจติยาราม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว และวัดที่มีความสำคัญกับชาวชุมชนอัมพวา วัดอัมวันเจติยาราม หรือที่ชาวอัมพวา เรียกกันสั้นๆว่า”วัดอัมพวัน” เป็นวัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระรูปศิริโสภาคมหานาคนารี พระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ส่วนใหญ่ที่วัดอัมพวัน เป็นศิลปะ และสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งนับเป็นพระอุโบสถที่มีความงดงามอยู่มาก และมีอีกหลายสิ่งที่มีความน่าสนใจมากมาย เช่น ในพระอุโบสถ ที่มีลักษณะทรวดทรงเหมือนพระอุโบสถของวัดสุวรรณดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เขียนขึ้นตามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเรื่องราวเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังข์ทอง ไกรทอง อิเหนาและคาวี, พระที่นั่งทรงธรรม มีพระประธานและมีพระพุทธบาทจำลอง 5 รอย อยู่ด้านหน้า, พระตำหนัก 2 ตำหนัก เป็นเรือนไม้สักทรงไทย ฝาเฟี้ยม, พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประดิษฐานอยู่ใกล้พระอุโบสถทางด้านหน้าพระวิหาร, พระปรางค์ ที่อยู่ด้านในพระวิหารที่บรรจุพระบรมสรีรังคาร และพระบรมอัฐิบางส่วนของพระราชชนก และอีกหลากหลายมุมที่น่าสนใจที่วัดอัมพวันเจติยาราม

amphawa-hotel
เรือนต้นน้ำ
เรือนปฐลิการีสอร์ทอัมพวา
โคโค่สวีท
สายชลแม่กลอง
บ้านชมพู่โฮมสเตย์
 
 
  Copyright © ตลาดอัมพวา.คอม All rights reserved.